Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma , Szakközépiskolája és Kollégiuma

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma , Szakközépiskolája és Kollégiuma

matematika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű megbízhatóság,

        Kiváló szintű terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén benyújtja a 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/334-9012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma , Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Dózsa 6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos középiskolai tanár .         Postai úton, a pályázatnak a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma , Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Dózsa 6/2018, valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos középiskolai tanár .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiány pótolható. Más esetben a hiánypótlás lehetősége kizárt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.