Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos és egyéb-hazai, európai uniós és harmadik országbeli-pályázatok figyelése, előkészítése, költségterveinek előkészítése, kidolgozása, nyomon követése. Nyertes pályázatok menedzselése, pályázati jelentések (szakmai és pénzügyi) határidejének figyelemmel kísérése és határidőben való elkészítése. Kapcsolattartás a pályázatok finanszírozóival illetve kiíróval. Esetenként az MTA ATK többi telephelyén történő munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ-s végzettség.Pénzügyi területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskolai/egyetemi, közgazdasági, számviteli, pénzügyi felsőfokú szakmai végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés. Pályázat írásban és elszámolásban szerzett jártasság. Gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret. Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz. Iskolai/szakmai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Jelenlegi munkahely, munkakör megjelölése. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2018, valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a főigazgató a pályázatok minősítésére létrehozott grémium véleményére figyelemmel bírálja el és dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2018. november 5.

        www.mta.hu - 2018. november 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.