Tatabányai Tankerületi Központ Szőnyi Bozsik József Általános Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szőnyi Bozsik József Általános Iskolában

fejlesztő pedagógus, tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.01-2019.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Magtár utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fejlesztő pedagógusi, illetve tanítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú főiskolai végzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/342-919 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címére történő megküldésével (2921 Komárom, Magtár utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/02484-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus, tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/02484-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus, tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.