Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.01. napjától 2019.05.31. napjá –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6795 Bordány, Park tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Községi Könyvtár könyvtárszakmai feladatainak ellátása; állomány gyarapítása, nyilvántartása; állomány feltárása, megőrzése, védelme; könyvtári szolgáltatások ellátása. Statisztika és szakmai beszámoló összeállítása. Pályázatok írása, gondozása, az intézmény programjainak, pályázatainak lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, középfokú végzettség és segédkönyvtáros, könyvtáros asszisztens vagy könyvtárkezelő OKJ szakképesítés,

        gyakorlott szintű számítógépes ismeret, (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs szoftverek, grafikai szoftverek, internethasználat)

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű kommunikációs, problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség,

        csapatmunka,

        precizitás,

        empátia, tolerancia,

        önálló munkavégzés,

        terhelhetőség, rugalmasság,

        kiegyensúlyozott, stressztűrő személyiség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        könyvtáros szakmai tapasztalat

        rendezvények szervezése terén szerzett gyakorlat

        pályázatírásban való jártasság

        helyismeret

        B kategóriás jogosítvány

        Corvina integrált könyvtári rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél

        szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

        nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik

        nyilatkozat 2 hónapos próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-629-9371 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 812-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár címére történő megküldésével (6795 Bordány, Park tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 812-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a munkáltató interjúra hívhatja be a jelentkezőket. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bordany.hu - 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bordany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.