Dunaújvárosi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola Vörösmarty Mihály Tagiskolája

biológia, kémia, angol szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Rákóczi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanári feladatok ellátása általános iskolai osztályokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 25/507-240 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Rákóczi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/92-32/2018. , valamint a munkakör megnevezését: biológia, kémia, angol szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/92-32/2018., valamint a munkakör megnevezését: biológia, kémia, angol szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton nagykariskola@gmail.com oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.