Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Kontrolling Iroda

Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Működteti az Egyetem gazdálkodásának rendszeres monitoringját. Közreműködik az önköltség-számítás rendszerének átdolgozásában, működtetésében és folyamatos fejlesztésében. Segíti a Gazdasági Igazgatóság munkáját (anyagok véleményezése, konzultáció). Javaslatot tesz a szabályzatok utasítások módosítására vonatkozóan. Elemzésekkel, javaslatokkal elősegíti a pénzügyi, gazdálkodást érintő döntéshozatalt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Gazdasági/pénzügyi területen szerzett végzettség;

        Legalább 3 éves szakmai gyakorlat;

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

        Önálló gondolkodás, precizitás, gyors döntéshozatal;

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú C típusú nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázatra;

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Eddigi szakmai, vezetői munkájának részletes ismertetését, vagy vezetői beszámolóját;

        Végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok (helyben) hitelesített másolatai;

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról ahhoz, hogy a pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik;

        Az összeállított pályázatot egy példányban kérjük leadni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/131/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/131/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Fő fsz. 23.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.