Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Jogi Igazgatóság

jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szerződések előkészítése, ellenőrzése. Szenátusi előterjesztések előkészítése, határozatok szerkesztése. Felsőoktatással kapcsolatos jogszabályok változásainak nyomon követése. A Jogi Igazgatóság adminisztratív feladatainak ellátása, a Szerződéstár gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Jogi diploma;

        Középfokú nyelvvizsga;

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;

        Cselekvőképesség;

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázatra:

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/123/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/123/2016, valamint a munkakör megnevezését: jogász.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.