Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék

mesteroktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék tantárgyai elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatása, előadások, szemináriumok és gyakorlati órák keretében. Az elsődlegesen oktatandó szakterület a férfi torna.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Testnevelő tanári végzettség;

        Torna szakedzői végzettség;

        Középfokú C típusú nyelvvizsga;

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;

        Legalább tíz éves szakmai-gyakorlati munkatapasztalat;

        A férfi torna sportág mozgásanyagának és szabályrendszerének magas szintű ismerete;

        Példamutató, követendő magatartást tanúsít a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők és valamennyi munkatársa számára;

        Jó szintű kommunikációs képesség;

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

        Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat torna tantárgy oktatásában;

        Hazai és nemzetközi oktatói/edzői tapasztalat;

        Hazai és nemzetközi szakmai publikációk, előadások;

        Magas szintű sportolói múlt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázatra:

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok (helyben) hitelesített másolatai;

        MTMT rendszerből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot. A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét az Egyetem Könyvtárában kell hitelesíttetni. Az Egyetem Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról ahhoz, hogy a pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik;

        Továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

        Az összeállított pályázatot egy példányban postai úton, valamint PDF formátumban e-mailen kérünk elküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/137/2016 , valamint a munkakör megnevezését: mesteroktató.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/137/2016, valamint a munkakör megnevezését: mesteroktató.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Testnevelési Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő 4 hónap. Kérjük, hogy a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: TE/HUM/137/2016.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.