Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Felnőttképzési Csoport

felnőttképzési vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A Felnőttképzési Csoport munkájának irányítása, - Aktív részvétel a felnőttképzések tartalomfejlesztésében, - Hatékony kapcsolattartás az illetékes hivatali szervekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        3 éves vezetői gyakorlat,

        Tárgyalási szintű angol nyelvtudás,

        Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

        Jó kommunikációs képesség,

        Jó szervezőkészség,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási, felnőttképzési tapasztalat,

        NEPTUN tanulmányi rendszer alkalmazás szintű ismerete,

        Andragógiai szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázatra,

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Eddigi szakmai, vezetői munkájának részletes ismertetését, vagy vezetői beszámolóját,

        Vezetői munkáját,

        Végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok (helyben) hitelesített másolatai,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról ahhoz, hogy a pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik,

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy példányban az Egyetem HR Irodájához kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/151/2016 , valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/151/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Fő fsz. 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Testnevelési Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.