Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási előadó (nyugdíjazás miatt)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Települési támogatásokkal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása, hagyatéki eljárással, termőföld adásvételi- és haszonbérleti szerződés kifüggesztésével kapcsolatos ügyintézés, behajtási engedélyek kiadása, hatósági bizonyítványok, igazolások készítése, hatósági hirdetmények kifüggesztése, levétele, munkaköréhez kapcsolódó statisztikák, adatszolgáltatások, jelentések készítése, munkaügyi, pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása a jegyző által meghatározott módon, az államigazgatási feladat és hatáskörök ellátásában, a képviselő-testületi döntések előkészítésében,végrehajtásában való részvétel, iktatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség, informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy kormányablak ügyintéző vizsga, pénzügyi végzettség államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség

        E-Iktat program ismerete

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén vele szemben összeférhetelenségi ok nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt

        Vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

        Hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06308203140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7661 Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal, Fő utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1281/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási előadó (nyugdíjazás miatt).         Postai úton, a pályázatnak a Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7661 Erzsébet, Fő utca 135. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1281/2017, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási előadó (nyugdíjazás miatt).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7661 Erzsébet, Fő utca 135. előre egyeztetni szüksége .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erzsebetikoh.hu - 2017. június 16.

        Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2017. június 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.