Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet

tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 , Budaörsi út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási témakör: Stabilitás kétoldali piacokon és kereskedési hálózatokban. A stabil párosítások és allokációs mechanizmusok vizsgálata a közgazdaságtan, játékelmélet, matematika és algoritmuselmélet egy határterülete. Két oldalon lévő preferenciákkal adott szereplők között párosításra példa az egyetemi felvételi, iskolaválasztás és a rezidensek allokációja, amelyek sok országban központilag koordinált eljárások keretében valósulnak meg. A klasszikus modellek és eljárások azonban nem minden esetben alkalmasak a tényleges alkalmazások leírására, megoldására. Például nem minden esetben lehet az iskolák vagy kórházak szempontjából csak egy szigorú rangsort megadni a jelöltek felett, és ennek alapján szelektálni, a kiválasztás történhet bonyolultabb szempontrendszer szerint is. Ilyen esetekben nélkülözhetetlen a kiválasztási függvények használata a probléma modellezéséhez. A kutató feladata elsősorban az ilyen kiválasztási függvényeken alapuló kétoldali párosítási és hálózati modellek vizsgálata lesz, különös figyelmet fordítva a valódi alkalmazásokra történő alkalmazhatóságra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A meghirdetett kutatási témával kapcsolatos korábbi kutatások, publikációk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Publikációs lista,

        Két fontos mű megjelölése a publikációs listában azok elérhetőségének megadásával (illetve csatolásuk, ha nem érhetőek el nyilvános adatbázisokból),

        Legfeljebb egy oldal terjedelmű kutatási koncepció-javaslat,

        Két ajánló neve és elérhetősége,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        Hallgatói jogviszony vagy abszolutórium igazolása doktori iskolában,

        A Kjt. 20/A. § (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

        Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

        Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/697-3915 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (7621 Pécs, Papnövelde utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat az igazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.