Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

településrendezési- és fejlesztési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 65.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főépítészi Irodán településrendezéssel és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása, a főépítészi tevékenység támogatása a megbízott feladatok alapján. A kerület illetőségi területét érintő, településrendezési és településképi eszközök készíttetésének szakmai és adminisztrációs feladatainak ellátása, az eljárásrendek ismerete, a jogszabályok nyomon követése és azok alkalmazása. A felsőbb szintű településrendezési eszközök, fejlesztési koncepciók, véleményezése megküldött dokumentációk szakmai előkészítése, főépítészi szakvélemények előkészítése, településképi véleményezési- és bejelentési eljárásokhoz kapcsolódó szakmai munka elvégzése. A kerületi Tervtanács szakmai munkájának előkészítése, nyilvántartása. Településrendezési szerződések előkészítése. A feladatkörét érintő lakossági és mások által tett kezdeményezések véleményezése, tájékoztatása, bizottsági és testületi előterjesztések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, /Főiskolán szerzett településmérnök, építészmérnök vagy ezekkel egyenértékű szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Kttv. 84-87. §-aiban foglalt együttalkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel vállalása

        Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        építésügyi munkaköri gyakorlat, főépítészi vagy városrendezési irodai gyakorlat

        településtervezési területen szerzett szakmai tapasztalat

        építészeti-műszaki tervezési területen szerzett szakmai tapasztalat

        grafikus programok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm.rend. szerinti önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázatát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-401/ /2017 , valamint a munkakör megnevezését: településrendezési- és fejlesztési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-401/ /2017, valamint a munkakör megnevezését: településrendezési- és fejlesztési ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a Pályázatelbíráló Bizottsági tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A pályázó az eredményről - indokolás nélkül - e-mail cím megadása esetén elektronikus formában kap értesítést. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.