Törökszentmiklós Városi Önkormányzat polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatala

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135.

Ellátandó feladatok:

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal vezetése, jegyzői feladatok ellátása, jogszabályokban foglalt jogkörök gyakorlása és feladatok ellátása. A titkárság és a belső ellenőr tevékenységének irányítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hatályos hatásköri és ágazati jogszabályokban előírt jegyzői feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Hatósági Osztály, Műszaki Osztály, Közpénzügyi Osztály, Polgármesteri Kabinet, Titkárság

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat, Cafeteria Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, állam és jogtudományi doktori képesítés vagy igazgatásszervezői vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban eltöltött vezetői ( jegyzői, aljegyzői) tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képzettséget tanúsító okiratok(diploma) másolat, a 45/2012(III.20) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések, a pályázati anyag kezelésével kapcsolatos nyilatkozatok l

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/590-421 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32-2/2017-F-3 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32-2/2017-F-3, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Törökszentmiklós Város Honlapja - 2017. május 30.

        Törökszentmiklósi Hirlap - 2017. június 2.

        T1TV Képújság - 2017. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokszentmiklos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.