Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű ovónő távolléte idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3155 Mátramindszent, Rákóczi út 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés, oktatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 30 729-3030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével (3155 Mátramindszent, Rákóczi út 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével (3155 Mátramindszent, Rákóczi út 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3155 Mátramindszent, Rákóczi út 65. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.matramindszent.hu - 2017. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk. Részmunkaidős foglalkoztatás is lehetséges.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.