Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet

tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 , Budaörsi út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási témakör: Európán kívüli országok multinacionális vállalatainak tevékenysége Európában, vállalat-gazdaságtani megközelítésben. A pályázó a Fejlődés-gazdaságtani Kutatócsoporthoz csatlakozna. Feladata lesz, hogy bekapcsolódjon a kelet-közép-európai térségben jelenlévő főbb Európán kívüli feltörekvő multinacionális vállalatok motivációit, vállalati gyakorlatát vizsgáló kutatásba. A pályázótól nemzetközi szintű kutatási és publikációs tevékenységet, szakmai elkötelezettséget, a kutatócsoport munkájában való aktív részvételt várunk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Szakirányú,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Francia vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        A meghirdetett kutatási témával kapcsolatos korábbi kutatások, publikációk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Publikációs lista,

        Két fontos mű megjelölése a publikációs listában azok elérhetőségének megadásával (illetve csatolásuk, ha nem érhetőek el nyilvános adatbázisokból),

        Legfeljebb egy oldal terjedelmű kutatási koncepció-javaslat,

        Két ajánló neve és elérhetősége,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        Hallgatói jogviszony vagy abszolutórium igazolása,

        A Kjt. 20/A. § (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

        Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

        Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (06-1-)309-2643 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (7621 Pécs, Papnövelde utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat az igazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.