Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

Fejér megye, 8142 Úrhida, Kossuth L. utca 66.

Fejér megye, 8145 Nádasdladány, Petőfi utca 1.

Fejér megye, 8144 Sárkeszi, Petőfi utca 45.

Fejér megye, 8151 Kőszárhegy, Fő út 105.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család- és gyermekjóléti feladatok ellátása az 1993. évi III. törvény és az 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei alapján, a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társuláshoz tartozó település/települések közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV. 30) NM rendelet 2. számú melléklet II. I. 1. pontjában meghatározott képesítési előírások az irányadóak,

        Szociális vagy gyermekjóléti alapellátás területén szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz;

        Végzettséget igazoló okiratok másolata;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

        Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/412-1982 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2017, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok előzetes vizsgálata folyamatos, ezért kérjük, hogy telefonos elérhetőségüket tüntessék fel. Amennyiben a pályázat a formai követelményeknek nem felel meg, nem kerül elbírálásra. A pályázatokat bizalmasan, az adatvédelmi szabályok betartásával kezeljük. A pályázatokat a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http//www.szabadbattyan.hu/palyazati-kiirasok/ - 2017. június 7.

        Szabadbattyán, Úrhida, Nádasdladány, Sárkeszi és Kőszárhegy települések hivatalos hirdetőtábláján - 2017. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadbattyan.hu/alapszolgaltatasok/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.