Zsámbéki Tündérkert Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zsámbéki Tündérkert Óvoda

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Rákóczi utca 23/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Integrált, SNI-s gyermekek gyógypedagógiai ellátása, logopédiai terápiája és szükség szerinti logopédiai fejlesztés a többi gyermeknél.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus diploma,

        magyar állampolgárság, érvényes erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolószelvény, szakmai önéletrajz, büntetlen előélet,végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 23 342 321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rákóczi u 23/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2072 Zsámbék , Rákóczi utca 23/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2017, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2072 Zsámbék, Rákóczi utca 23/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zsambek.hu - 2017. június 6.

        Közigállás - 2017. június 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.