Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Társadalom- és Médiatudományi Intézet, Szociológia Tanszék

Tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociológia módszertan oktatása, ezen belül különösen fontos a jártasság a kvalitatív kutatási és elemzési módszerek (interjú fajták, ezek elemzése, fókuszcsoport, résztvevő megfigyelés, tartalomelemzés, vizuális szociológia) oktatásában. Kutatás és publikálás a szociológia legalább egy területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, megkezdett doktori tanulmányok, vagy PhD, angol középfokú nyelvvizsga,

        a szociológia legalább egy területén oktatói tapasztalat (doktoranduszként, kutatóként, oktatóként) valamint kimagasló kutatási és publikációs tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        diploma másolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolat, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hallgatói jogviszony igazolás, vagy PhD oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10664 , valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10664, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.