Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01.-2018.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6055. Felsőlajos, Óvoda utca 2.

Bács-Kiskun megye, 6050. Lajosmizse, Rákóczi utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, korábbi munkaviszonyra vonatkozó igazolás, egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-76/356-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6050. Lajosmizse, Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200/2017., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde honlapja www.meseretovoda.hu - 2017. június 4.

        Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal www.lajosmizse.hu - 2017. június 4.

        Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményei - 2017. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Határozott idejű kinevezéssel - 3 hónapos próbaidővel. Pályázat részeként benyújtandó iratok - hiányos megküldése esetén a benyújtott pályázat érvénytelen. Munkaköri feladatát a Felsőlajosi tagintézmény 2 csoportjában, illetve a Lajosmizsei Rákóczi utcai tagintézmény 1 csoportjában látja el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.