MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA CSFK
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet

fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében társadalomföldrajzi kutatások végzése, az ott folyó kutatások segítése. Az állást elnyerő kolléga kiemelt feladata lesz „Gazdasági kapcsolatok transznacionális térszerveződése az EU külső határain” c. kutatásban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, geográfus, földrajz tanár,

        felső korhatár: 30 év (kivételes esetben 35 év, az MTA elnökének engedélyével),

        szakirányú (geográfus, földrajz tanár) MSc diploma,

        büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, geográfus, földrajz tanár,

        magyar állampolgárság, illetve a határon túli magyarság,

        felsőoktatási és/vagy MTA földtudományi kutatóhelyen szerzett munkahelyi tapasztalat,

        ukrán, vagy szerb nyelv ismerete,

        megkezdett PhD képzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes önéletrajz,

        iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata,

        eddigi szakmai tevékenység ismertetése,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/1172/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/1172/1/1, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézeti igazgató és az MTA CSFK FTI általa felkért két tagjából álló Bíráló Bizottság véleményezi az MTA CSFK főigazgatója részére 2017. július 28-ig. A főigazgató döntését 2017. augusztus 4-ig meghozza és a pályázókat elektronikus úton értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap - 2017. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: Dr. Kocsis Károly igazgató (06 1 3092628, kocsis.karoly@csfk.mta.hu), távollétében Laczkó Margit (06 1 3092628, laczko.margit@csfk.mta.hu). A pályázat megküldésekor kérjük a tárgyban feltüntetni a következőt: „MTA CSFK FTI fiatal kutató”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.