Kelebia Község Önkormányzata Gézengúz Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gézengúz Óvoda Kelebia

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01. - 2019.02.28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6423 Kelebia, Ady Endre utca 108.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodás korú gyermekek gondozása, az óvodapedagógus segítése. Szervezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai- és családsegítő munkatárs,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, szakmai önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázó adatainak kezeléséhez való hozzájáruláshoz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kelebia Község Önkormányzata Gézengúz Óvoda címére történő megküldésével (6423 Kelebia, Ady Endre utca 108. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Kelebia Község Önkormányzata Gézengúz Óvoda címére történő megküldésével (6423 Kelebia, Ady E. utca 108. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2017, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, Kelebia 6423, Ady Endre utca 108. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

munkáltató

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kelebia.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.