MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA CSFK
MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet

fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézetben kutatások végzése, az ott folyó kutatások segítése. Az állást elnyerő kolléga kiemelt feladata lesz a „Biogén foszfátok stabilizotóp-vizsgálatának alkalmazása a klíma- és környezetkutatásban” c. kutatásban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, természettudományi szak,

        felső korhatár: 30 év (kivételes esetben 35 év, az MTA elnökének engedélyével),

        természettudományi MSc diploma,

        büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, természettudományi szak,

        magyar állampolgárság, illetve a határon túli magyarság,

        felsőoktatási és/vagy MTA földtudományi kutatóhelyen szerzett munkahelyi tapasztalat,

        további nyelvismeret,

        megkezdett PhD képzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes önéletrajz,

        iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata,

        eddigi szakmai tevékenység ismertetése,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/1171/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/1171/1/1, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

        Elektronikus úton Dr. Demény Attila igazgató részére a demeny.attila@csfk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézeti igazgató és az MTA CSFK FGI általa felkért két tagjából álló Bíráló Bizottság véleményezi az MTA CSFK főigazgatója részére 2017. július 28-ig. A főigazgató döntését 2017. augusztus 4-ig meghozza és a pályázókat elektronikus úton értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap - 2017. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: Dr. Demény Attila intézetigazgató (06 1 3092681, demeny.attila@csfk.mta.hu). Távollétében felvilágosítás kérhető az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet titkárságán: 06 1 3193137. A pályázat megküldésekor kérjük a tárgyban feltüntetni a következőt: „MTA CSFK FGI fiatal kutató”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.