Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Humán Szolgáltatások Igazgatósága
Kertvárosi Bölcsőde

kertész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1212 Budapest, Rákóczi tér 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsőde játszóudvarának, kertjének és az intézmény közvetlen környezetének rendben tartása, kertfenntartó folyamatok műszaki munkáinak szervezése, kivitelezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmunkásképző intézet, kertész,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány

        szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolatai, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 276-3578 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1240-2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: kertész.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága címére történő megküldésével (1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1240-2/2008, valamint a munkakör megnevezését: kertész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok bírálata folyamatos. Az elbírálást három tagú bizottság végzi. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hszi21.hu - 2017. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás kezdetén 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgy rovatában tüntessék fel a megpályázni kívánt munkakör megjelölését: "kertész". A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.