Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szamos Mátyás Szakgimnázium és Szakközépiskola

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1212 Budapest, Petőfi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Iskola gazdasági ügymenetének intézése: a beérkező, kimenő számlák feldolgozása, a kifizetések nyomon követése és ellenőrzése, - Iskola gazdasági kereteinek kezelése, azok folyamatos vizsgálata, ellenőrzése, kapcsolódó kérelmek előkészítése és nyomon követése - Iskola kiskassza ellátmányának kezelése,• feladatkörébe tartozóan kimutatások és elemzések készítése. - iskola dolgozóinak munkaügyi iratainak előkészítése, távollétek, szerződések rögzítése a Szakképzési Centrumban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, gazdasági, pénzügyi végzettség,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        4 hónap próbaidő kikötése

        nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályáztató megismerheti

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, pénzügyi, gazdasági, számviteli,

        szakirányú szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        számviteli-könyviteli szoftver használatának gyakorlati tapasztalata - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáció, diszkréció, precizitás, pontosság,

        felelőség vállalás, felelősség tudat, megbízhatóság,,

        rugalmasság, minőségi munkára való törekvés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

        alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1212 Budapest, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051509/07/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1134 Budapest, Huba utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051509/07/2017, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bvhszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.