Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - Dunaszeg

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
óvodai nevelés

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Ifjúság út 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gyermekekkel kapcsolatos gondozási feladatok dajkai teendők ellátása, óvónői munka segítése, az óvoda külső és belső környezetének rendben tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, óvodai dajka végzettség,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodában eltöltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Dunaszegi lakos

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű csapatmunka, partneri együttműködés és kommunikáció, igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 20 578 3347 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - Dunaszeg címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Ifjúság út 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2017 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - Dunaszeg címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Ifjúság út 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2017, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

óvodavezető hatáskör

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dunaszeg község hirdetőtábláin - 2017. június 21.

        Dunaszeg község honlapján - 2017. június 21.

        Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Dunaszeg Ifjúság út 1/a - 2017. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

három hónapos próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.