Kazári Napraforgó Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kazári Napraforgó Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3127 Kazár, Móricz Zsigmond út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógiai feladatok elvégzése a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógusi munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség.,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Fejlesztő pedagógiai szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum, korábbi jogviszonyok igazolására szolgáló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06209491219 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kazári Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (3127 Kazár, Móricz Zsigmond út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kazári Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (3127 Kazár, Móricz Zsigmond út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3127 Kazár, Móricz Zsigmond út 17. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.