MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet

fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az intézetben folyó geodinamikai és űrgeodéziai kutatásokban, kiemelten a műholdradar interferometria módszertani fejlesztésében és felszínmozgásos, tektonikailag aktív területeken történő alkalmazásában, Sentinel-1 mikrohullámú radarfelvételek és GNSS mérések integrált feldolgozása, részvétel a geodinamikai hálózaton szabályos időközönként végzett mérésekben, az adatfeldolgozáshoz rendelkezésre álló szoftverek fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, fizikus, geofizikus vagy műszaki (földmérő, földtudományi),

        felső korhatár: 30 év (kivételes esetben 35 év, az MTA elnökének engedélyével)

        angol nyelvből legalább középfokú C típusú általános nyelvvizsga

        számítógépes programozási gyakorlat, programozási nyelvek ismerete

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        magyar állampolgárság, illetve a határon túli magyarság

        felsőoktatási és/vagy MTA földtudományi kutatóhelyen szerzett munkahelyi tapasztalat

        további nyelvismeret

        megkezdett PhD képzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes önéletrajz

        iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

        eddigi szakmai tevékenység ismertetése

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/1249/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/1249/1/1, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az MTA CSFK főigazgatója által felkért bírálóbizottság véleményezi 2017. július 28-ig. A főigazgató döntését 2017. augusztus 4-ig meghozza és a pályázókat elektronikus úton értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap - 2017. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: dr. Wesztergom Viktor intézetigazgató (+36 99 508 358, Wesztergom.Viktor@csfk.mta.hu). Távollétében felvilágosítás kérhető az intézet titkárságán: +36 99 508 351. A pályázat megküldésekor kérjük a tárgyban feltüntetni a következőt: „MTA CSFK GGI fiatal kutató”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.