Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont

"fiatal kutató"

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8237 Tihany, Klebesberg Kuno u. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vízi gerinctelen szervezetek sokféleségének és közösségszerveződésének tanulmányozása, illetve numerikus ökológiai módszerek alkalmazása a biodiverzitás-kutatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        • felhasználó szintű számítógépes ismeret (MS Office); • Statisztikai ismeretek (R programcsomag ismerete); • a fiatal kutatók felső korhatára 30 év, kivételes esetekben 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutató esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik;

Elvárt kompetenciák:

        • kiváló elemző és probléma-megoldó készség; • önálló szakmai vélemény kialakításának képessége.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat(ok) másolatait, nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatai, publikációs listát, motivációs levelet (egy oldal terjedelemben). Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, két referenciaszemély neve és elérhetősége. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: „fiatal kutató Tihany”

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a schmera.denes@okologia.mta.hu, e-mail címen. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP-529/2017 , valamint a munkakör megnevezését: "fiatal kutató".         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont címére történő megküldésével (8237 Tihany, Klebesberg Kuno utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP-529/2017, valamint a munkakör megnevezését: "fiatal kutató".

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagokat szakmai bizottság értékeli és csak ezt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. Az MTA ÖK főigazgatója a kutatóintézet vezetőivel konzultálva dönt az állás betöltéséről. A jelöltek értesítés kapnak a pályázat végeredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshirdetésre pályázhatnak újonnan végzett diplomások vagy (az adott kutatóhelyen vagy másutt) állásban lévő, határozott időre alkalmazott kutatók, akiknek a közeljövőben jár le az alkalmazási határideje. A korhatár betartásával alkalmazhatók a PhD-fokozatot már megszerzett fiatalok, de előnyt élveznek a frissen diplomázott kutatók. A fiatal kutatói státusz PhD-képzésben részt vevő hallgatóval is betölthető. A fiatal kutatói álláshelyre korábban sikeres pályázatot elnyert, három éven keresztül az álláshelyen foglalkoztatott kutató ismételten nem pályázhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.okologia.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.