Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi és számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 16. pont II. besorolás, pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A Közös Hivatal feladatellátási körébe tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló elkészítése, mérleg készítése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése. A képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint. Mérlegjelentés, PM-info készítésében való aktív közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Balatonszemes Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi Cafeteria Szabályzata; Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2001.(X.15.) rendelete a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, emelt szintű szakképesítés mérlegképes könyvelő végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szak,

        költségvetési, önkormányzati - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzés, megbízhatóság, felelősségvállalás,

        Jó szintű terhelhetőség,

        Jó szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 8. § 1. mellékletében foglaltak figyelembevételével

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok egyszerű másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, vagy annak igényléséről szóló igazolás

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés hatálya alatt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0684560903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1598/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1598/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A formai feltételeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatokról a jegyző dönt. A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonszemes.hu - 2017. június 26.

        www.balatonoszod.hu - 2017. június 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonszemes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.