Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Hőgyész, Kossuth utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatással összefüggő egyes önkormányzati hatósági és egyéb (pl. gyermekvédelmi) feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kitöltésével. Javadalmazás a Kttv. szabályai szerint történik. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III.7,) Korm.rendeletben előírt szakképzettség és szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        önálló, pontos, felelősségteljes munkavégzés,

        számítógép felhasználói szintű ismerete és alkalmazása,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        közigazgatási alap- és /vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A Kttv. 5. melléklete és a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz.

        Szakképzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról.

        Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot teljes körűen megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0674588060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2748/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2748/2017, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7191 Hőgyész, Kossuth utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül - esetlegesen személyes meghallgatást követően - a kiválasztásról a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója hat (6) hónap próbaidőt köt ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.