Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

zongoratanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.17 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6326 Harta, Templom utca 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

növendékek egyéni oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, zongoratanár,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06703328774 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129/2017 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.         Postai úton, a pályázatnak a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129/2017, valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        radayiskola.hu - 2017. június 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.