Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16. - 2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6326 Harta, Templom utca 53.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapfokú művészeti iskola zenei, pedagógiai, vezetési és irányítási feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanári végzettség zeneművészeti szakon, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolatok, vezetői program, motivációs levél

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06703805459 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130/2017 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        radayiskola.hu - 2017. június 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.