Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda - Darnózseli

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda - Darnózseli

Bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9232 Darnózseli, Bem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődei dajka feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Bölcsődei dajka,

        Magyar állampolgárság,büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Gyermekszeretet, empátia, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06304459563 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda - Darnózseli címére történő megküldésével (9232 Darnózseli, Bem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda - Darnózseli címére történő megküldésével (9232 Darnózseli, Bem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2017., valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9232 Darnózseli, Bem tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.darnozseli.hu - 2017. június 21.

        Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda és Konyha hirdetőtábla - 2017. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Mini Bölcsőde indításának várható időpontja: 2017.09.01. Ez az időpont csúszhat, ezt kérjük figyelemben venni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.