Gyöngyöstarjáni Napköziotthonoa Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyöstarjáni Napköziotthonoa Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 30 napnál nemrégebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/8152172 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonoa Óvoda címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Danjanich János út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonoa Óvoda címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.