Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár

Óvodapszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal utca 4-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

10/20123. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti óvodapszichológusi feladatok ellátása, a gyermekek személyiségének fejlesztése, lelki egészségvédelme, az óvodapedagógusok munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gyermekpszichológus,

        Részletes szakmai önéletrajz - Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követően - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szakmai hozzáértés, kommunikáció, konstruktív együttműködés, probléma megoldás, elkötelezettség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi- Eszterlánc Óvoda, Budai Nagy Antal utca 4-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-4../2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal utca 4-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-4../2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapszichológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dunakeszi.hu - 2017. június 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.