Belső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. kerületi Tagintézménye

Szakszolgálati titkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. augusztus 1. - 2018. július 7. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 Budapest, Szigeti József utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakszolgálat ügyintézői tevékenységének végzése: irattár kezelése, hivatalos levelezés bonyolítása, iktatás, nyilvántartások kezelése, vizsgálatra érkezők bejelentkezésének dokumentálása, időpont egyeztetés. A szakértői vélemények nyomtatásával, iktatásával, postázásával kapcsolatos feladatok, az intézmény működésével kapcsolatos gazdasági és munkaügyek intézése. A szakszolgálat működésével kapcsolatos kimutatások, statisztikák elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) "A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet" rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ügyviteli titkár, irodavezetői vagy ezzel egyenértékű végzettség,

        oktatás-nevelés területén szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,

        szakmai elhivatottság,

        együttműködési készség,

        gyermekszeretet,

        empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1 3699 587 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 398/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Szakszolgálati titkár.         Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1071 Budapest, Damjanich utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 398/2017, valamint a munkakör megnevezését: Szakszolgálati titkár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.