Törökszentmiklós Városi Önkormányzat polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135.

Ellátandó feladatok:

A jegyző helyettesítése és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hatályos hatásköri és ágazati jogszabályokban előírt aljegyzői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, Cafeteria Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, állam-és jogtudományi egyetemi doktori képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban eltöltött több éves vezetői, különösen jegyzői, aljegyzői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képzettséget tanúsító okiratok(diploma) másolata, a 45/2012 (III.20) Korm. rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrjaz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/590-421 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2017-F-3 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2017-F-3, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Törökszentmiklós Város Honlapja - 2017. június 30.

        T1TV képújság - 2017. június 30.

        Rádió Törökszentmiklós - 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokszentmiklos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.