Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7,.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Települési támogatásokkal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel,közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása, hagyatéki eljárással, termőföld adásvételi - és haszonbérleti szerződés kifüggesztésével kapcsolatos ügyintézés, behajtási engedélyek kiadása, hatósági bizonyítványok, igazolások készítése, hatósági hirdetmények kifüggesztése, levétele, munkaköréhez kapcsolódó statisztikák, adatszolgáltatások, jelentések készítése. Munkaügyi, pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása a jegyző által meghatározott módon, az államigazgatási feladat és hatáskörök ellátásában, a képviselő-testületi döntések előkészítésében, végrehajtásában való részvétel, iktatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Bűntetlen előélet

        6 hónap próbaidő vállalása

        ECDL vizsga megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Munkavédelmi képviselői képesítés

        KONTROLLER iktatóprogram ismerete

        Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség, informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy kormányablak ügyintéző vizsga, pénzügyi végzettség, államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012 (III.20.) Korm. r. 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt

        Hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Vállalja a vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettségét

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-36/479-997 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3283 Tarnazsadány, Kossuth út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 563/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3283 Tarnazsadány, Kossuth Lajos utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 563/2017, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével bírálja el. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.