Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Mezőgazdasági intézet

intézeti mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű hosszabbítható, 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kalászos Gabona Nemesítési Osztályon folyó növénykísérletek kezelése, részvétel laboratóriumi és szántóföldi munkákban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú alap fokozatú diploma (BSc),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Analitikai gyakorlat és HPLC készülék kezelésével kapcsolatos előzetes tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz. A jelenlegi munkahely, munkakör megjelölése. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22-569-500/142 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-27/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézeti mérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-27/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézeti mérnök.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója dönt az álláshely betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2017. július 3.

        www.mta.hu - 2017. július 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.