Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
MTA BTK Gazdasági Hivatal

KÖNYVELŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA BTK főkönyvi és analitikus könyvelési feladatainak végzése, kötelezettségvállalás nyilvántartása és könyvelése, előirányzatok nyilvántartása és könyvelése, adatszolgáltatás a főkönyvi könyvelés adataiból, havi zárlati feladatok, mérlegjelentés készítése, közreműködés a költségvetés és a beszámolók készítésében. Illetményszámfejtés témaszámonkénti egyeztetése és könyvelése. Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidővel).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, államháztartási mérlegképes képesítés,

        központi költségvetési intézményben szerzett számviteli gyakorlat

        a CT EcoSTAT integrált program magas szintű ismerete

        felhasználói szintű informatikai ismeretek

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, felsőfokú végzettség,

        angol nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és kézzel írott motivációs levél

        a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatokat az eljárással összefüggésben a Kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/226-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: KÖNYVELŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/226-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: KÖNYVELŐ.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2017. július 7.

        www.btk.mta.hu - 2017. július 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat e-mail tárgyában kérjük jelöljék: "könyvelő".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.btk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.