Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Szolgálati Igazgatási és Ügyviteli Osztály

jogi és igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 , Akadémia utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 22. pont (Jogi és perképviseleti feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a belső normák megalkotásában, az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos jogszabály módosítási javaslatok szakmai előkészítésében, a szakanyagok tervezeteinek véleményezésében. Gondoskodik az Igazgatóságra érkező, a közterület-felügyelői intézkedésekkel összefüggő beadványok, panaszok megválaszolásáról, és az eljárásra jogosult közigazgatási (szabálysértési) hatóság részére történő továbbításáról. Elsajátítja a feladattal kapcsolatos jogszabályi ismereteket és azokat naprakészen, teljes körűen alkalmazza.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetemi igazgatásszervező vagy jogász szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szabálysértési ügyintézési területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság,

        pontos és gyors munkavégzés,

        kiváló szintű kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,

        önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XV/6/17/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jogi és igazgatási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság címére történő megküldésével (1054 Budapest, Akadémia u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XV/6/17/2017, valamint a munkakör megnevezését: jogi és igazgatási előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fori.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.