a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

költségvetési előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 51.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A közös önkormányzati hivatal feladatellátási körébe tartozó költségvetés és beszámoló elkészítése, könyvelés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elkészíti az önkormányzat költségvetését, beszámolóit. A Magyar Államkincstár felé beküldendő jelentések naprakészségének folyamatos biztosítása, időszakos és évvégi beszámoló elkészítése. NAV felé bevallások benyújtása, egyéb jogszabályban meghatározott analitikus nyilvántartások vezetése. Szállítói és vevői számlák kontírozása, könyvelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelő ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Önéletrajz

        Motivációs levél.

        Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0670/3820599 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-5/2017. , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési előadó.         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-5/2017., valamint a munkakör megnevezését: költségvetési előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításához.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszaug.hu - 2017. április 13.

        www.szentkiraly.hu - 2017. április 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.