Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

ápoló-gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8074 Csókakő, 057/10/B. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idős otthonban élők testi-lelki gondozása; részt vesz a lakók személyi higiénéjének biztosításában, az étkeztetési feladatok ellátásában, a szabadidős programok szervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának utasításai valamint a mindenkori költségvetési jogszabályok rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2-ben előírtak,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai valamint szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-994-2305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8074 Csókakő, 057/10/B . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-7/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló-gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8154 Polgárdi- Tekerespuszta, - - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-7/2017, valamint a munkakör megnevezését: ápoló-gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8074 Csókakő, 057/10/B. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmiszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.