MTA Természettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA TTK Szerves Kémiai Intézet
Elméleti Kémiai Kutatócsoport

tudományos segédmunkatárs/munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Téma: Szerves kémiai és biokémiai reakciók QMMM modellezése A kutató feladata: magas szintű kvantumkémiai számításokkal modellezni és értelmezni kísérleti partnerek szerves szintetikus és/vagy biokémiai vonatkozású eredményeit, alkalmazható mechanisztikus képpel leírni a megfigyelt reaktivitásokat. Az elméleti kutatás során kvantumkémiai módszereket (QM) klasszikus módszerekkel (MM) együtt használva molekuladinamikai (MD) szimulációk segítségével modellezünk reaktív eseményeket. Előzetes QMMM és MD ismeretek, illetve szabadenergia-mintázó módszerekben szerzett gyakorlat előnyös, de nem feltétel. A munkavégzés helye a Szerves Kémiai Intézet Elméleti Kémiai Kutatócsoportja (http://www.ttk.mta.hu/intezetek/szerves-kemiai-intezet/elmeleti-kemiai-laboratorium), amely rendkívül inspiráló és nyitott légkört biztosít.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, kémia/fizika területén,

        Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        előzetes szimulációs gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű kvantumkémiai, QMMM ismeretek

        Jó szintű számítógépes munka iránti affinitás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a stirling.andras@ttk.mta.hu -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2017., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Tudományos Akadémia honlapja

        MTA Természettudományi Kutatóközpont honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozott idejű jogviszony meghosszabbítható 1+1 évre A tudományos munkatársi besoroláshoz szükséges a PhD fokozat megléte és a megfelelő gyakorlat igazolása.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.