Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

Wigner Posztdoktor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Wigner FK-ban folyó kísérleti és elméleti, alap- és alkalmazott kutatási témák egyikében. A kutatási témákról részletes információ az kutatóközpont honlapján található (http://wigner.mta.hu).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        PhD fokozat és legalább 2 éves posztdoktori gyakorlat,

        legalább 5, idegen nyelvű, impaktfaktorral rendelkező folyóiratban megjelent, referált cikk,

        30 független hivatkozás, alapkutatást végző kutató esetében 60 független hivatkozás,

        a pályázat elbírálását megelőző bemutatkozás intézeti szeminárium formájában.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Címlap

        Pályázó adatai (szakmai életrajz, kompetenciák)

        Munkaterv

        Függelék (teljes publikációs lista hivatkozási jegyzékkel, ajánlás (nem kötelező), diplomák és a nyelvismeret fokát igazoló okiratok másolata)

        A pályázó fő adatait tartalmazó, ugyancsak a honlapról letölthető Excel file.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 00361 392 2212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WI-A/8/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Wigner Posztdoktor.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WI-A/8/2017, valamint a munkakör megnevezését: Wigner Posztdoktor.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás szakmai kiválóság alapján történik. A jelentkezők közül a rangsor kialakítását tudományos zsűri végzi. A pályázati anyagok részletes leírását az „Útmutató a pályázati anyag elkészítéséhez” című dokumentum tartalmazza a (http://wigner.mta.hu/allasok) honlapon. A sikeresen pályázó új munkatársaknak a szerződéskötés előtt le kell adniuk egy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás, az útmutató és az összefoglaló Excel táblázat a Kutatóközpont honlapján az „Állás” menüpontban találhatóak (http://wigner.mta.hu/allasok). A pályázatoknak 2017. június 1-én 15:00 óráig kell beérkezniük elektronikusan, egyetlen pdf állományban és a fő adatokat összesítő Excel táblázattal kiegészítve az allas@wigner.mta.hu email címre valamint egy példányban a megadott postai címre. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Wigner posztdoktori munkakörre”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.