Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet

Tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése kvantumoptika területén, az MTA Wigner FK SZFI 'Kvantumoptika' kutatócsoportjában, kísérleti és elméleti/számítógépes szimulációs módszerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        a pályázat elbírálását megelőző bemutatkozás intézeti szeminárium formájában.

        tudományos munkakörben szerzett legalább 5 éves kutatói gyakorlat,

        jelentős, saját tudományos eredményeken alapuló önálló kutatói arculat,

        folyamatos publikációs tevékenység,

        nemzetközi konferenciákon tartott előadások,

        oktatói tevékenység,

        hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétel,

        független hivatkozások száma alapkutatás jellegű munka esetében legalább 120, alkalmazott kutatások esetében legalább 60, ill. a kettő megfelelő aránya a téma függvényében,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Függelék (teljes publikációs lista hivatkozási jegyzékkel, ajánlás (nem kötelező), diplomák és a nyelvismeret fokát igazoló okiratok másolata)

        Pályázó adatai (szakmai életrajz, kompetenciák)

        A pályázó fő adatait tartalmazó, ugyancsak a honlapról letölthető Excel file.

        Címlap

        Munkaterv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozmáné Blázsik Valéria nyújt, a 00361 392 2212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WI-A/10/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Tudományos főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WI-A/10/2017, valamint a munkakör megnevezését: Tudományos főmunkatárs.

és

        Elektronikus úton MTA Wigner FK Titkárság részére a allas@wigner.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás szakmai kiválóság alapján történik. A jelentkezők közül a rangsor kialakítását tudományos zsűri végzi. A pályázati anyagok részletes leírását az „Útmutató a pályázati anyag elkészítéséhez” című dokumentum tartalmazza a (http://wigner.mta.hu/allasok) honlapon. A sikeresen pályázó új munkatársaknak a szerződéskötés előtt le kell adniuk egy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás, az útmutató és az összefoglaló Excel táblázat a Kutatóközpont honlapján az „Állás” menüpontban találhatóak (http://wigner.mta.hu/allasok). A pályázatoknak 2017. június 1-én 15:00 óráig kell beérkezniük elektronikusan, egyetlen pdf állományban és a fő adatokat összesítő Excel táblázattal kiegészítve az allas@wigner.mta.hu email címre valamint egy példányban a megadott postai címre. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat tudományos főmunkatársi munkakörre”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.