Napraforgó Óvoda Alsóörs

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Napraforgó Óvoda Alsóörs
Napraforgó Óvoda Alsóörs

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8226 Alsóörs, Óvoda utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, Motivációs levél, Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, Érvényes egészségügyi könyv, Érvényes erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/263-0893 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Óvoda Alsóörs címére történő megküldésével (8226 Alsóörs, Óvoda utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Óvoda Alsóörs címére történő megküldésével (8226 Alsóörs, Óvoda utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2017, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8226 Alsóörs, Óvoda utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        alsoorsovi.hu - 2017. április 24.

        alsoors.hu - 2017. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.