Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3063 Jobbágyi, Rózsa út 3.

Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A család- és gyermekjóléti jogszabályokban meghatározott feladatinak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2.sz. melléklete szerinti képesítés,

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        családsegítő tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló iratok másolata,

        motivációs levél,

        erkölcsi bizonyítvány ( utólag benyújtandó )

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljrárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul. A pályázat nyilvános tárgyalásába beleegyezik, nem kéri zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 563/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 563/2017, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Társulás elnöke terjeszti a Társulási Tanács elé. Elbírálás zárt ülésen, ha a pályázó nem nyilatkozik a nyilvános tárgyalásba való beleegyezésről. A pályáztató fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede, Községek Önkormányzati hirdetőjén - 2017. április 14.

        Héhalom, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Jobbágyi Községek Önkormányzati hirdetőjén - 2017. április 14.

        KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság www.kozigallas.gov.hu - 2017. április 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.