Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága
Állampénztári Iroda

számlavezetési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Dózsa György út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

- a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 148. pontja szerinti, számlavezetéssel kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

A számlaforgalomhoz kapcsolódó készpénzforgalmi feladatok ellátása: a pénzforgalmi bizonylatok befogadása, rögzítése, előzetes igénybejelentést követően a készpénzkifizetések teljesítése. A pénzforgalmi, pénzforgalom nélküli és egyéb megbízások átvétele, érkeztetése, cégszerű aláírás vizsgálata, alaki és tartalmi ellenőrzés elvégzése, az átutalási megbízások számlavezető rendszerben történő rögzítése, ellenőrző rögzítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kincstári kör és a pénzforgalmi számlatulajdonosok jogszabályban meghatározott számláinak, valamint a külön jogszabály vagy a Kormány által meghatározott feladatok pénzügyi lebonyolítására szolgáló számlák vezetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) a Magyar Államkincstár belső szabályzata rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi szintű gazdasági agrármérnök vagy jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; biztosításmatematikus, aktuárius szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, felsőfokú okleveles könyvvizsgáló, banki szakügyintéző, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi szakügyintéző, pénzügyi tanácsadó pénzügyi-számviteli szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési intézményben szerzett pénzügyi, gazdálkodási gyakorlat

        banki területen szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        szakmai ismeretek alkalmazása,

        pontos, precíz, önálló munkavégzés,

        kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        ügyfél-orientáltság,

        felelősségtudat,

        megbízhatóság, problémamegoldás, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz (a Magyar Államkincstár honlapján elérhető önéletrajz – sablon alapján: http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/allashirdetes#),

        motivációs levél

        kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát

        nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (66) 447-344 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÉK-IG/56-5/2017. , valamint a munkakör megnevezését: számlavezetési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÉK-IG/56-5/2017., valamint a munkakör megnevezését: számlavezetési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezési felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.