Közép-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola

technika-informatika (számítástechnika)-biológia szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1148 Budapest, Padlizsán utca 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szaktantárgyak tanítása és egyéb pedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, technika-informatika (számítástechnika)-biológia ,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű inkluzív szemlélet, kreativitás, innovativitás, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        e-mailben elküldendő a végzettséget igazoló oklevél másolata, fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a feladást igazoló szelvény

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II - 73 / 2017. , valamint a munkakör megnevezését: technika-informatika (számítástechnika)-biológia szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II - 73 / 2017., valamint a munkakör megnevezését: technika-informatika (számítástechnika)-biológia szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.